Dla kogo?

Finansowanie, przyznawane jest świadczeniodawcom, będącym podmiotami leczniczymi, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655 i 974) prowadzącymi szpital i posiadającymi umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia obowiązującą w 2021 r. oraz 2022 r., w rodzaju:
1) leczenie szpitalne lub
2) rehabilitacja lecznicza, lub
3) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, lub
4) lecznictwo uzdrowiskowe.

alternative

Jak uzyskać finansowanie?

 • Należy przeprowadzić badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa
 • W terminie do 30 listopada 2022 należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na finansowanie
 • Należy przeprowadzić wstępny audyt bezpieczeństwa
 • Dokonać zakupów
 • Należy przeprowadzić końcowy audyt bezpieczeństwa. Audyt musi wykazać zakres zwiększenia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Finansować można jedynie te elementy, które wynikają z wyników audytu.
 • Po uzyskaniu informacji o wyniku rozpatrzenia wniosku nie później niż do 16 grudnia 2022 r.

Co jest finansowane?

 • zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, reakcję i detekcję zagrożeń cyberbezpieczeństwa
 • zakup usługi wdrożenia i konfiguracji urządzeń i oprogramowania, o których mowa w pkt 1, oraz wsparcia eksperckiego w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • zakup i wdrożenie systemu (usługi) typu SOC
 • zakup usługi skanów podatności, w zakresie sprecyzowanym w materiale referencyjnym „Plan działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia”, opublikowanym na stronie internetowej Centrum e-Zdrowia
 • zakup opracowania wraz z przekazaniem praw autorskich dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dla operatorów usługi kluczowej, w tym planu odtworzenia po awarii
 • zakup szkolenia lub szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa skierowanych do kadry zarządzającej świadczeniodawcą oraz osób zatrudnionych u świadczeniodawcy w zakresie podstawowej świadomości bezpieczeństwa IT
Więcej
alternative
alternative

Jaki sprzęt można kupić?

 • system kopii bezpieczeństwa, odmiejscowienia kopii
 • system antywirusowy dla stacji roboczych i serwerów - centralnie zarządzanych
 • system kontroli dostępu administracyjnego, zarządzania uprawnieniami (IAM/IDM)
 • urządzenia i oprogramowania typu firewall
 • system zapewniający bezpieczny system poczty elektronicznej
 • rozwiązania zapewniające ochronę DNS (DNS Protection)
 • system typu SIEM
 • system typu NAC – jako system lokalny
Więcej

Okres dofinansowania

Finansowaniu podlegają wszystkie wydatki od 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022.

Wysokość dofinansowania

Wysokość finansowania jest uzależniona od wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem na 2021.

Kwota finansowania dla jednego świadczeniodawcy dla świadczeniodawcy z możliwością odliczenia podatku VAT nie może przekroczyć:

wartości umów z NFZwysokość dofinansowania bez podatku VAT
do 10 000 000 zł243 902 zł
powyżej 10 000 000 zł do 100 000 000 zł325 203 zł
powyżej 100 000 000 zł do 500 000 000 zł487 804 zł
powyżej 500 000 000 zł731 707 zł

Kwota finansowania dla jednego świadczeniodawcy dla świadczeniodawcy o braku możliwości odliczenia podatku VAT nie może przekroczyć:

wartości umów z NFZwysokość dofinansowania z podatkiem VAT
do 10 000 000 zł300 000 zł
powyżej 10 000 000 zł do 100 000 000 zł400 000 zł
powyżej 100 000 000 zł do 500 000 000 zł600 000 zł
powyżej 500 000 000 zł900 000 zł

W czym możemy pomóc?

 • Pomagamy w przejściu formalnej procedury pozyskania i rozliczenia finansowania
 • Pomagamy w wypełnieniu ankiety i przygotowaniu dokumentów
 • Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa
 • Oferujemy wsparcie eksperckie w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Oferujemy usługi typu SOC
 • Realizujemy cykliczne usługi skanów podatności
 • Realizujemy szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa
alternative

Kontakt